Законосъобразно преустройство на апартамент – мисията възможна!

Човек, ремонтиращ апартамента си.

Не са малко случаите, в които хората извършват мащабни преустройства, пренебрегвайки задължителните документи и стъпки. Най-често, подобни действия хората предприемат с една-единствена цел – разширяване на пространството за живеене. За съжаление, иновациите „на своя глава“ могат да има сериозни последици – от солени глоби до доста по-сериозни санкции, особено при бутане на носеща стена!

Ако планирате ремонтни дейности свързани с реконструкция и усвояване на още пространство ви съветваме да не спирате да четете. Накратко ще ви представим стъпките, които е необходимо да следвате, за да сте сигурни, че сте изрядни пред закона и различните потенциални недоволства от страна на съседите не ви касаят.

Започваме с може би най-неприятната част от процеса, а именно:

Стъпка 1: Събиране на необходимата документация

Мислите, че разполагате с всички необходими документи за жилището, което обитавате? Помислете пак. Списъкът е дълъг и само започва с така важния нотариален акт. Освен него ще трябва да си подсигурите още: скици, скица от кадастър, актуално състояние, технически паспорт на сградата, нотариално заверено съгласие от преките ви съседи, протокол от Общо събрание с необходимия процент съгласие на собственици в сградата, документ доказващ законния статут на преустройвания обект, писма от ВиК, топлофикация, газоснабдяване, електро и други, според конкретния случай.

Преминете ли успешно през това можете уверено да продължите напред с още документи:

Стъпка 2: Изготвяне на проектна документация

Ако документите, изброени в стъпка 1 ви се струват много, то само почакайте да започнете да събирате тези от стъпка 2! Необходим ви е технически проект, изготвен от инженер и архитект, в който да се съдържат различни проектни части – част конструкции или поне проект или конструктивно становище; част архитектура, архитектурно заснемане на съществуващото положение, част ОВК (отопление, вентилация и климатизация), част ВиК, част електроразпределение. Последните 3 разбира се, са задължителни само ако се предвиждат промени в тях.

Човек, ремонтиращ апартамента си.
Човек, ремонтиращ апартамента си.

Стъпка 3: Съгласуване

Създадени проекти е необходимо да съгласувате със съответните институции – електроразпределение, Топлофикация, водоснабдяване и други.

Да предположим, че до тук сте се справили с всичко – разбрали сте се със съседите, събрали сте документите, имате всички видове проекти и сте съгласували тези от тях, които имат нужда от съгласуване. Мислите си, че най-лошото е зад гърба ви? Прави сте, но не съвсем.

Стъпка 4: Пряк сблъсък с държавните институции

Всички документи, проекти и съгласия, които имате следва да внесете в общината. Последните от своя страна ще преценят дали да ви издадат или откажат документи за строителство. Получите ли документа може да започвате ремонта!

Колко точно време отнема цялата тази процедура е трудно да се каже. Всичко много зависи от това колко дълго ще ви отнеме всяка от посочените стъпки. Това не е кратък процес и да, няма да ви лъжем, способен е да ви изнерви до краен предел. Съветваме ви, обаче ако сте решили да усвоявате тераси или да местите кухни да минете и през него, а не да действате на своя глава. Могат да минат години преди последиците от своеволия ви да ви застигнат, но ви гарантираме, че рано или късно и това ще стане. Затова, следвайте стъпките, преустройте жилището си според вашите желания и законовите уредби и бъдете спокойни.

А, ако съседите ви възпрепятсват и домоуправителя не ви съдейства, винаги можете да се обърнете към Топ Вход за съдействие!