Съседът не си плаща таксите – какво да предприемете сами и за какво ви трябва помощ от адвокат?

Съсед, който не си плаща таксите

Едва ли има вход, в който да не живее по един завършен съсед „тарикат“, смятащ че няма особена нужда да плаща сметките си към Етажна Собственост. Точно при вас такъв няма? И смятате, че няма да се появи? Дайте си малко време, а междувременно се запознайте с нашия материал по въпроса как се процедира с нередовните платци в блока.

Принципно, с нередовните платци следва да се занимава домоуправителя. За съжаление, в реалността на последния или не му се занимава, или не иска да влиза в конфликти, или не знае какво да прави, или… Домоуправителят може да има 1001 причини да не решава проблема.

Ако и при вас ситуацията е такава, то имате 2 опции да се справите с входния длъжник. Ще разгледаме накратко и двете, като още в самото начало на този материал държим да ви информираме, че ако домоуправителя отказва да съдейства за решаването на казуса, най-добрият вариант за действие от ваша страна е да се свържете с професионалист – професионален домоуправител или адвокат, който има опит ще ви преведе успешно през процеса.

Вариант 1 е всъщност най-добрия възможен развой на ситуацията… както и най-малко вероятният, но все пак си струва да го споменем.

Доброволно заплащане на дължимото от страна на съседа

Преди да се предприемат каквито и да е по-сериозни действия, спрямо нередовния платец е редно управителния съвет на блока да се свърже с него. Това при условие, че домоуправителя не желае да се занимава с казуса, поради някакви причини. В случай, че изяви готовност, тази стъпка може да предприеме и той. При този сценарии се оказва, че „тарикат“ комшията всъщност има финансови проблеми и няма възможност да погасява и задълженията си към Етажна Собственост. В този случай с него може да се сключи споразумение, като той ще поеме ангажимента да изплати събралата се сума след време или ще започне да я погасява на части.

За съжаление, повечето случаи не влизат в този приказно звучащ сценарий. Ако и вашия казус не влиза в него, продължавайте да четете. Изпраща се едно последно предупреждение на нередовния платец, като то е под формата на покана за доброволно заплащане на дължимото към Етажна Собственост. Неслучайно ви казахме, че е добре да се обърнете към професионалист още в началото, защото подобен род документ е необходимо да бъде изготвен от адвокат. Добре е последният да е специалист по темата, за да изготви поканата максимално изчерпателно и тя да има своята тежест в съда, в случай че се стигне до него. В самата покана е задължително да бъде ясно посочена причината, поради която некоректния съсед трябва да заплати таксите си, както и решенията на Общи Събрания, показващи размера на вноските. След тези стъпки, комшията има срок от 14 дни, от датата на връчване на поканата, в които да заплати доброволно дължимото. За да бъде последната валидна ще се наложи да се обърнете към частен съдебен изпълнител или нотариус – той ще връчи поканата от името на Етажна Собственост и ще я направи легитимна.

Добрият развой на ситуацията е в рамките на тези 14 дни, нередовния платец, все пак да вземе решение да си плати. За съжаление, гаранции затова няма, така че ако това не се случи е време да преминете към по-трудоемкия, по-времеемкия и въобще по-неприятния вариант за разрешаване на ситуацията.

Съсед, който няма средства да заплати задълженията си

Принудително заплащане на дължимото от страна на съседа

Представители на етажната собственост се срещат с адвокат

Както вероятно се сещате това се случва, чрез започване на съдебно производство спрямо длъжника. И тук вече искрено ви насърчаваме да се обърнете към професионалист. По принцип, домоуправителя е човекът, който представлява Етажната Собственост, от името на блока, в това число и пред съда. Разбира се, не на всеки му се занимава с нещо подобно и на още по-малко хора им се отдава. Така, че обърнете се към професионалист, вместо да пращате на дело горката леля Гиче от 4-тия етаж, която хал-хабер си няма в какво се забърква. А, и още нещо – шансовете ви да си съберете дължимото са далеч по-високи с адвокат, познаващ закона, на ваша страна, отколкото с леля Гиче, познаваща нередовния платец от малък и обясняваща какво добро дете е бил едно време…

Да се върнем на досъдебното производство срещу некоректен съсед. За да се реализира то не е необходимо задължително да има решение на Общо Събрание по темата. Ако имате желание да се съберете, разбира се, никой не ви спира, но това далеч не е задължително.

Всички подробности около подготовката за самото дело и неговото протичане ви съветваме да обсъдите със специализиран адвокат.

Да се разправяш с нередовни платци в блока е не само неприятно, но и изнервящо. Можем единствено да ви посъветваме да се опитате да решите проблема мирно и без излишни ескалации. Ако във вашия вход ситуацията е стигнала до предприемане на съдебни действия срещу нередовен платец ви съчувстваме и ви стискаме палци за бързо и разумно разрешаване на казуса.