Що е то сдружение на собствениците по ЗУЕС? Каква е целта му и как се регистрира?

Що е то сдружение на собствениците по ЗУЕС? Каква е целта му и как се регистрира?

В тази статия ще ти разкажем какво по-точно е сдружение на собствениците по ЗУЕС, защо се създава и как можеш да организираш създаването му и в твоя вход стъпка по стъпка.

Какво представлява сдружение на собствениците?

Нека започнем с основите. Има два начина, по които може да се управлява етажната собственост. Единият е чрез общо събрание, а другият – чрез сдружение на собствениците. Понякога обаче се използват и двата начина за управление на етажната собственост. Разбира се, между двата варианта има определени различия, но основното е, че за разлика от общото събрание, сдружението на собствениците е персонифицирано и заема ролята на юридическо лице.

Защо и как се регистрира сдружение на собствениците?

След като ти обяснихме какво представлява, сигурно ти е любопитно да разбереш защо входовете решават да го регистрират и как го правят. Целта за създаването на сдружение на собствениците, обикновено е много проста. Учредява се когато ти и съседите ти сте намерили начин, по който да обновите входа, да му направите основен ремонт или пък например да го санирате.

Това включва усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз, на държавата, на общината. Сдружението е начин, по който да усвоите безвъзмездна помощ или субсидии; ако ти и комшиите искате да поемете нещата в свои ръце и да съберете собствени средства за мечтания ремонт на входа, дори той да включва само санирането му.

Все пак студеният сезон наближава и време за губене няма. Съвсем естествено е да се чувстваш по-спокоен когато ти е топличко вкъщи, а сметката за отопление не изпразва джобовете ти. Сигурни сме, че и съседите ти са на същото мнение.

Уточнихме причините, сега нека поговорим за самото учредяване на сдружението на собствениците. Както за повечето неща, така и за създаването на сдружението, е нужно да се изпълнят определени стъпки.

Що е то сдружение на собствениците по ЗУЕС? Каква е целта му и как се регистрира?

За начало трябва да се свика учредително събрание. Изготвя се покана, която се слага на видно място, в общодостъпна част от входа, като в нея пише дата, час и място на провеждане. Стига да си собсвеник можеш спокойно да свикаш учредително събрание, като трябва да предложиш проект на споразумение за създаването на сдружение на собствениците. На голямото събитие трябва да присъстват собственици, които имат минимум 67% идеални части. По време на събранието се взимат следните важни решения:

 • Приема се решение за учредяването на сдружение на собствениците;
 • Избира се името на сдружението (най-приятната част);
 • Приема се споразумение за създаване на сдружението;
 • Избират се управителен и контролен съвет – съответно управител и контрольор;
 • Определя се до кога ще съществува сдружението на собствениците.

След като учредителното събрание е било свикано трябва да се премине на следващата стъпка, а тя е именно регистрацията на сдружението. Управителят или председателят на управителния съвет разполага с 14 дни, след провеждането на събранието да внесе заявление за вписване на сдружението в общината. Както повечето заявления, така и към това има определени приложения, без които не може:

 • Необходим е списък на собствениците, които участват в сдружението;
 • Трябва копие от протокола на учредителното събрание;
 • Също така и копие от приетото споразомение;
 • За финал са нужни и нотариално заверени образци от подписите на хората, които представляват сдружението на собствениците.

След като тези стъпки са предприети и входа ти е получил успешно удостоверение за регистрация на сдружението от общината, в рамките на 7 дни трябва да се подаде заявление за регистрация в Регистър БУЛСТАТ.

Отказване от членството в сдружението на собствениците

Що е то сдружение на собствениците по ЗУЕС? Каква е целта му и как се регистрира?

Животът ни сблъсква с всякакви ситуации. Някой съсед може да реши, че вече не му се занимава със сдружението или пък просто е възпрепядстван по една или друга причина и иска някой друг да го наследи и т.н. В такива случай е редно да разгледаме каква е процедурата когато някой иска да прекрати или прехвърли членството си. Процесът крие в себе си доста особености, затова е хубаво да подходиш с внимание към него.

По закон, новият собственик на обект в етажната собственост автоматично става един от членовете на сдружението. Задълженията, които е поел стария собственик обаче, си остават негова отговорност. Разбира се нещата стоят така ако старият и новият собственик не са се уговорили нещо друго при прехвърлянето на имота.

Един собственик може да прекрати членството си след подаване на писмена декларация със заверка на подписа от управителя на сдружението на собствениците. Не може да го направи обаче, ако сдружението е кандидатствало за финансиране по проект и са го удобрили; не може да се откаже от членството си и преди да са изтекли гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни работи.

Разяснихме кой може да членува в сдружението, но можеш ли да предположиш кой го управлява? Правилният отговор е общо събрание, управителен съвет (управител). Общото събрание отговаря за вземане на решения за сключване на договори с трети лица. Друга негова отговорност е промяната в споразумението за създаване на сдружението, както и за неговото прекратяване.

Разказахме ти какви са причините за създаването на сдружение на собствениците и за неговото учредяване. В следващите редове ще те запознаем и с процедурата по прекратяване на сдружението на собствениците.

Прекратяване на сдружението на собствениците по ЗУЕС

Има няколко основания, поради които входа може да прекрати сдружението:

 • Взето е такова решение на общото събрание;
 • В случай на погиване на входа или цялата сграда, която е в режим на етажна собственост;
 • Изтекъл е срока за учредяването на сдружението;
 • Делът идеални части на собсвениците падне под необходимите 67 процента.

В такъв случай се подава заявление заличаване на регистрираното дружество от управителя или управителния съвет до общината.
Когато има одобрен проект за усвояване на средства, сдружеството може да се прекрати едва сле като изтекат гаранционните срокове по проекта за извършените строителни и монтажни работи, но не и по-рано от 5 години от приключването им.

Прекратяване на сдружението на собствениците по ЗУЕС

Пожелаваме ти успех със създаването на сдружение на собствениците! Съветваме те да потърсиш помощ от адвокат ако имаш нужда от съдействие или въпроси относно процеса.