Какво е необходимо да направят собствениците на панелни апартаменти, когато срокът им на експлоатация започне да изтича?

Панелен блок

Първите панелни блокове в България са построени в средата на 50-те години на миналия век, а последните – около 1990г. Според специалисти, участвали в строежите им, по време на социализма е съществувала наредба, която е определяла експлоатационен срок на панелните блокове от 70 години. Разбира се, на различните места, срокът на експлоатация е различен – има такива с 50 годишен и такива със 100 годишен.

И понеже различните срокове за различните сгради създават своеобразно объркване относно срока на годност от 2004г., има действаща наредба. Последната засяга основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях „проектният експлоатационен срок на конструкции на жилищни, обществени, производствени и други сгради и съоръжения“ е 50 години. Последният е валиден за всички типове строителство – включително тухла и панел.

Какво следва да се направи, след като посоченият срок изтече?

Какви мерки е необходимо да вземат собствениците на жилища в панелни блокове?

Имайки предвид, че годината е 2023-та е нормално този въпрос да вълнува хората, живеещи в панелни блокове. Разбира се, много от тях имат същия вид, който са имали, когато са били изградени. В тези случаи, обаче е добре да си припомним старата максима, че понякога външният вид лъже!

Около 2 милиона са хората, които има собственост върху жилище изградено върху общински или държавни комплекси. Реално, тези хора притежават имота, изграден върху земята, но не и самата земя под него. Какво точно означава това? В случай на силно земетресение, например, което срутва блока или го прави негоден за обитаване, хората живеещи в него няма да имат право да вдигнат нова сграда върху същия парцел. Разбира се, краят на експлоатационния период на една сграда не означава автоматично, че тя на секундата ще падне или ще стане негодна за обитаване. След този срок, обаче е добре да се вземат някои превантивни мерки за поддръжката на сградите.

Една от тях е санирането. В случая, обаче не говорим само за външно саниране! Освен него за поддръжката на една сграда с изтекъл срок на годност е необходимо да се прави и подробно вътрешно обследване на състоянието. Последното, масово се пренебрегва у нас. Има много панелни блокове, които са извън експлоатационен период и са санирани външно, но техните ВиК, Ел. инсталации и асансьори са силно амортизирани.

Специалистите са единодушни, че във всички случаи е необходимо да се следи състоянието на заварките между отделните панели. Тази проверка далеч не е сложна, но при нея се налага, докато протича, собствениците да не обитават жилището. По този начин, специалистите могат да проверят състоянието на цялостната конструкция на блока.

Панелен блок
Панелен блок

В случай, че имате проблем с конструкцията на блока, експертите са единодушни, че е необходимо да вземете бързи и навременни мерки. Решението е едно – организира се събрание на входа, на което се събират нужните за ремонта средства и последният следва да се организира възможно най-скоро. Ако сте в ситуация, в която трудно постигате съгласие с останалите собственици е добре да обмислите варианта да поверите ремонта на конструкцията и неговата организация на професионалисти в управлението на етажната собственост.