Общи условия към giveaway “Измиване на прозорци на вход”

Целта на настоящите общи условия е да определят реда за провеждане е на giveaway “Измиване на прозорци на вход” на Хоум Мениджмънт БГ ЕООД, (наричан в настоящите Общи условия Топ Вход) . Обявените общи условия са задължителни за всички, които искат да се вземат участие в настоящия giveaway. С включването си в настоящия giveaway “Измиване на прозорци на вход” потребителите декларират, че са запознати и се съгласяват с описаните общи условия.

1. Период и цел на промоцията

1.1. “Измиване на прозорци на вход” ще се проведе, при спазване на определените условия в периода от 00:00 ч. на 23/05/2024 г. до 00:00 ч. 23/06/2024 г.;

1.2. Целта на “Измиване на прозорци на вход” е популяризирането на Facebook страницата на Топ Вход;

2. Механизъм и условия на “Измиване на прозорци на вход”

2.1. В “Измиване на прозорци на вход” могат да се включат всички български и чуждестранни граждани, които имат навършени 18 години.
 
2.2. Всеки, който желае може да се включи в обявения giveaway “Измиване на прозорци на вход”, като за целта трябва да хареса и последва официалната Facebook страница на Топ Вход, както и да напише в коментар под поста за “Измиване на прозорци на вход” адреса на входа, на който иска да бъдат измити прозорците (Локацията на входа, който кандидатства ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се намира в гр. София);
 

2.3. В “Измиване на прозорци на вход” НЕ могат да се участват служители на Топ Вход, както и техни роднини;

2.4. Тегленето на печелившите се извършва на томболен принцип;

2.5. Имената на печелившите се обявяват на 24.06.2024 г. в официалната Facebook страница на Топ Вход до 12:00ч. Обявяването става под формата на коментар в поста за “Измиване на прозорци на вход”, с таг (в случай, че печелившите са позволили техните профили да бъдат тагнати), както и на стори;

2.6. Победителят има срок от 24 (двадесет и четири) часа от датата на обявяването му (24.06.2024г.), за да заяви своята награда;

2.7. Заявяването на наградата става, като се свърже с Топ Вход под формата на лично съобщение към официалната страница на Топ Вход;

2.8. В случай, че печелившият не заяви желанието си да получи наградата си в посочения срок (до 25.06.2024г.), на негово място екипът на Топ Вход ще изтегли нов печеливш. Той ще бъде обявен в поста на “Измиване на прозорци на вход”, както и на стори от официалната Facebook страница на Топ Вход. Той също ще има 24 (двадесет и четири) часа за заявяване на наградата си. Заявяването на наградата става по начина описан в т.2.7 от настоящите Общи условия;

2.9. Награден фонд на “Измиване на прозорци на вход”

2.10. Наградният фонд на “Измиване на прозорци на вход” се състои от:

  • Измиване на прозорци в общите части във вход в град София;

3. Посочените награди НЕ МОГАТ ДА:

3.1. Се заменят с тяхната парична себестойност;
 
3.2. Се заменят с друга услуга предлагана от Топ Вход;
 
3.3. Се заменят за отстъпка от стойността на друга услуга предлагана от Топ Вход;
 
3.4. Се преотстъпват на трети лица;
 

4. Други условия

4.1. Всеки потребител може да се включи в “Измиване на прозорци на вход” 1 (един) път, като изпълни посочените условия;

4.2. Екипът на Топ Вход си запазва правото да прекрати обявеният giveaway “Измиване на прозорци на вход” по всяко едно време, като информира потребителите затова посредством съобщение на официалната си Facebook страница;

4.3. Наградата може да бъде получена след предварителна уговорка за локация, ден и час на получаване, но не по-късно от 30.06.2024 г.;

4.4. Необходимо е изрично съгласие на живущите във входа преди измиването на прозорците;

4.5. Посочената награда може да бъде получена само на адрес в град София;

4.6. Топ Вход си запазва правото да заснеме целия процес по измиване на прозорците и награждаване на входа победител, както и да използва материалите за публикации с рекламна цел. 

4.7. За настоящата промоция са валидни всички Общи условия на Топ Вход.