Общи условия към giveaway “Коледно украсяване на вход”

Целта на настоящите общи условия е да определят реда за провеждане е на  giveaway “Коледно украсяване на вход” на Хоум Мениджмънт БГ ЕООД, (наричан в настоящите Общи условия Топ Вход) . Обявените общи условия са задължителни за всички, които искат да се вземат участие в настоящия giveaway. С включването си в настоящия giveaway “Коледно украсяване на вход” потребителите декларират, че са запознати и се съгласяват с описаните общи условия.

1. Период и цел на промоцията

1.1. “Коледно украсяване на вход” ще се проведе, при спазване на определените условия в периода от 20:00 ч. на 05/12/2023 г. до 00:00 ч. 13/12/2023 г.;

1.2. Целта на “Коледно украсяване на вход” е популяризирането на Facebook страницата на Топ Вход;

2. Механизъм и условия на “Коледно украсяване на вход”

2.1. В “Коледно украсяване на вход” могат да се включат всички български и чуждестранни граждани, които имат навършени 18 години.
 
2.2. Всеки, който желае може да се включи в обявения giveaway “Коледно украсяване на вход”, като за целта трябва да хареса и последва официалната Facebook страница на Топ Вход, както и да напише в коментар под поста за “Коледно украсяване на вход” адреса на входа, който иска да бъде украсен (Локацията на входа, който кандидатства ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се намира в гр. София);
 

2.3. В “Коледно украсяване на вход” НЕ могат да се участват служители на Топ Вход, както и техни роднини;

2.4. Тегленето на печелившите се извършва на томболен принцип;

2.5. Имената на печелившите се обявяват на 12.2023 г. в официалната Facebook страница на Топ Вход до 12:00ч. Обявяването става под формата на коментар в поста за “Коледно украсяване на вход”, с таг (в случай, че печелившите са позволили техните профили да бъдат тагнати), както и на стори;

2.6. Победителят има срок от 24 (двадесет и четири) часа от датата на обявяването му (13.12.2022г.), за да заяви своята награда;

2.7. Заявяването на наградата става, като се свърже с Топ Вход под формата на лично съобщение към официалната страница на Топ Вход;

2.8.В случай, че печелившият не заяви желанието си да получи наградата си в посочения срок (до 14.12.2023г.), на негово място екипът на Топ Вход ще изтегли нов печеливш. Той ще бъде обявен в поста на  “Коледно украсяване на вход”, както и на стори от официалната Facebook страница на Топ Вход. Той също ще има 24 (двадесет и четири) часа за заявяване на наградата си. Заявяването на наградата става по начина описан в т.2.7 от настоящите Общи условия;

2.9. Награден фонд на “Коледно украсяване на вход”

2.10. Наградният фонд на “Коледно украсяване на вход” се състои от:

  • Коледно украсяване на общите части във вход в град София;

3. Посочените награди НЕ МОГАТ ДА:

3.1. Се заменят с тяхната парична себестойност;
 
3.2. Се заменят с друга услуга предлагана от Топ Вход;
 
3.3. Се заменят за отстъпка от стойността на друга услуга предлагана от Топ Вход;
 
3.4. Се преотстъпват на трети лица;
 

4. Други условия

4.1. Всеки потребител може да се включи в “Коледно украсяване на вход” 1 (един) път, като изпълни посочените условия;

4.2. Екипът на Топ Вход си запазва правото да прекрати обявеният giveaway “Коледно украсяване на вход” по всяко едно време, като информира потребителите затова посредством съобщение на официалната си Facebook страница;

4.3. Наградата може да бъде получена след предварителна уговорка за локация, ден и час на получаване, но не по-късно от 20.12.2023 г.;

4.4. Необходимо е изрично съгласие на живущите във входа преди поставянето на украсата;

4.5. Посочената награда може да бъде получена само на адрес в град София;

4.6. Топ Вход си запазва правото да заснеме целия процес по украсяване и награждаване на входа победител, и да използва материалите за публикации с рекламна цел. 

4.7. За настоящата промоция са валидни всички Общи условия на Топ Вход.